Kontakt

KOŁO ŁOWIECKIE NR 53 BAŻANT
w Świdniku
ul. Wieniawska 10
20-071 Lublin

e-mail: zarzad@bazant-swidnik.pl


ADRES DO KORESPONDENCJI
wszelką korespondencję prosimy kierować na poniższy adres

KOŁO ŁOWIECKIE NR 53 BAŻANT
w Świdniku
ul. Kopernika 13 m. 8
21-040 Świdnik

REGON: 430287738-76517-000
NIP: 713-23-14-213
KONTO: 23 1050 1953 1000 0090 3061 3815