Zarząd Koła

PREZES
Andrzej Kamiński

ŁOWCZY
Marian Walkowski

PODŁOWCZY
Rafał Gargol

SKARBNIK
Michał Komnacki

SEKRETARZ
Leszek Wójcik