Zarząd Koła

PREZES
Andrzej Kamiński

ŁOWCZY
Michał Komnacki

PODŁOWCZY
Robert Świeboda

SKARBNIK
Włodzimierz Bielak

SEKRETARZ
Robert Belniak